28 octubre, 2023

Cremix vs Las Colinas

28 octubre, 2023

Tirri FC vs Platense

28 octubre, 2023

Funebrero vs Cannabis

28 octubre, 2023

El Palomar vs Deportivo

28 octubre, 2023

La Fiore vs Real Sativa

28 octubre, 2023

CK FC vs Dep. Mandiyú

28 octubre, 2023

Linea Pelota vs Mufasa

28 octubre, 2023

Brigada vs Tercafeira

28 octubre, 2023

La Boschineta vs La 18 FC