15 octubre, 2022

La Granja FC vs La Boschineta

15 octubre, 2022

The Last Dance vs Funebrero

15 octubre, 2022

Porcarrudo vs Ankara Iam

15 octubre, 2022

Indios Kilmes vs La 20 FC

15 octubre, 2022

All Boys vs Las Colinas

15 octubre, 2022

Tercafeira vs Los Chorizos de Pucará

15 octubre, 2022

Sindrome de Peter Pan vs La Gaita

15 octubre, 2022

PSG vs Sporting Dior

15 octubre, 2022

1882 FC vs Sarmiento